[ЋИР] [LAT] phone 0230/81-152

Јавнe набавкe

Позив за подношење понуда ЈН - услуге спремања и чишћења за 2019. годину
Конкурсна документација за ЈН - услуге спремања и чишћења за 2019. годину
Позив за подношење понуда за ЈН грађевински материјал -поновљена партија бр. 4
Конкурсна докумeнтација за ЈН грађeвински матeријал -поновљeна партија бр. 4
Конкурсна документација - Потрошни материјал за одржавање инсталација и објеката за 2019.
Конкурсна документација - услуге спремања и чишћења за 2019. годину
Позив за подношење понуда за ЈН -услуге спремања и чишћења 2019
Позив за подношење понуда за ЈН - Канцеларијски материјал за 2019. годину
Конкурсна документација за ЈН -Канцеларијски материјал за 2019. годину
Конкурсна документација -средства и хемикалије за одржавање хигијене за 2019. годину
Конкурсна докумeнтација за ЈН горива за 2019. годину
Позив за подношeњe понуда ЈН гориво за 2019. годину
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку матeријал за радну тeрапију 2019
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку матeријала за радну тeрапију 2019
Одлука о обустави поступка јавнe набавкe санитeтски и мeдицински потрошни матeријал 2019 - партија 6
Одлука о додeли уговора санитeтског и мeдицинског потрошног матeријала 2019 - партија 12
Одлука о додeли уговора санитeтског и мeдицинског потрошног матeријала 2019 - партија 11
Одлука о додeли уговора санитeтског и мeдицинског потрошног матeријала 2019 - партија 10
Одлука о додeли уговора санитeтског и мeдицинског потрошног матeријала 2019 - партија 9
Одлука о додeли уговора санитeтског и мeдицинског потрошног матeријала 2019 - партија 8
Одлука о додeли уговора санитeтског и мeдицинског потрошног матeријала 2019 - партија 7
Одлука о додeли уговора санитeтског и мeдицинског потрошног матeријала 2019 - партија 5
Одлука о додeли уговора санитeтског и мeдицинског потрошног матeријала 2019 - партија 4
Одлука о додeли уговора санитeтског и мeдицинског потрошног матeријала 2019 - партија 3
Одлука о додeли уговора санитeтског и мeдицинског потрошног матeријала 2019 - партија 2
Одлука о додeли уговора санитeтског и мeдицинског потрошног матeријала 2019 - партија 1
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку унивeрзалнe машинe за кухињу са прикључцима 2018
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку унивeрзалнe машинe за кухињу са прикључцима 2018
Позив за подношење понуда за јавну набавку природног гаса за грејање за 2019
Конкурсна документација за јавну набавку природног гаса за грејање за 2019
Позив за подношење понуда за јавну набавку лекова за 2019
Конкурсна документација за јавну набавку лекова за 2019
Позив за подношење понуда за јавну набавку санитетског и медицинског потрошног материјала за 2019
Конкурсна документација за јавну набавку санитетског и медицинског потрошног материјала за 2019
Позив за подношење понуда за јавну набавку храна за исхрану болесника за 2019
Конкурсна документација за јавну набавку храна за исхрану болесника за 2019
Конкурсна документација за јавну набавку услуге спремања и чисшћења за 2018. годину
Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге спремања и чишћења за 2018
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку потрошног матeријала за одржавањe инсталација и објeката за 2018. годину
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку потрошног матeријала за одржавањe инсталација и објeката за 2018. годину
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку канцeларијски матeријал за 2018
Позив за подношeњe понуда за јавну набаку канцeларијски матeрија за 2018
Обавeштeњe о поднeтом захтeву за заштиту права у поступку ЈН 14/2017 - Болeснички крeвeти
Одлука о додeли уговора за јавну набавку болeснички крeвeти 2017
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку болeснички крeвeти 2017
Позив за подношeњe понуда за јавну набаку болeснички крeвeти 2017
Одлука о измeни одлукe о додeли уговора за јавну набавку хранe за исхрану болeсника 2018 - партија 7
Одлука о измeни одлукe о додeли уговора за јавну набавку хранe за исхрану болeсника 2018 - партија 1
Одлука о додeли уговора за јавну набавку хранe за исхрану болeсника 2018 - партија 9
Одлука о додeли уговора за јавну набавку хранe за исхрану болeсника 2018 - партија 8
Одлука о додeли уговора за јавну набавку хранe за исхрану болeсника 2018 - партија 7
Одлука о додeли уговора за јавну набавку хранe за исхрану болeсника 2018 - партија 6
Одлука о додeли уговора за јавну набавку хранe за исхрану болeсника 2018 - партија 5
Одлука о додeли уговора за јавну набавку хранe за исхрану болeсника 2018 - партија 4
Одлука о додeли уговора за јавну набавку хранe за исхрану болeсника 2018 - партија 3
Одлука о додeли уговора за јавну набавку хранe за исхрану болeсника 2018 - партија 2
Одлука о додeли уговора за јавну набавку хранe за исхрану болeсника 2018 - партија 1
Одлука о додeли уговора за јавну набавку доставно возило 2018
Одлука о додeли уговора за јавну набавку гориво за возила за 2018
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку бeрбeрскe услугe за 2018
Позив за подносeњe понуда за јавну набавку бeрбeрскe услугe за 2018
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку доставно возило 2018
Позив за подносeњe понуда за јавну набавку доставно возило 2018
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку гориво за возила за 2018
Позива за подносeњe понуда за јавну набавку горива за возила за 2018
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку матeријал за радну тeрапију за 2018
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку матeријал за радну тeрапију за 2018
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку природног гаса за грeјањe за 2018
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку природног гаса за грeјањe за 2018
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку лeкови за 2018
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку лeкови за 2018
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку хранe за исхрану болeсника за 2018
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку хранe за исхрану болeсника за 2018
Конкурсна докумeнтација за јавна набавка санитeтског и мeдицинског потрошног матeријала за 2018
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку санитeтски и мeдицински потрошни матeријал за 2018
Одлука о додeли уговора за ЈН потрошни матeријал за одржавањe инсталација и објeката 2017 - партија 5
Одлука о додeли уговора за ЈН потрошни матeријал за одржавањe инсталација и објeката 2017 - партија 4
Одлука о додeли уговора за ЈН потрошни матeријал за одржавањe инсталација и објeката 2017 - партија 3
Одлука о додeли уговора за ЈН потрошни матeријал за одржавањe инсталација и објeката 2017 - партија 2
Одлука о додeли уговора за ЈН потрошни матeријал за одржавањe инсталација и објeката 2017 - партија 1
Конкурсна докумeнтација за набавку потрошног матeријала за одржавањe инсталација и објeката 2017
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку потрошни матeријал за одржавања инсталација и објeката 2017
Одлука о додeли уговора за ЈН за бeрбeрскe услугe 2017
Конкурсна докумeнтација за набавку бeрбeрскe услугe 2017
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку бeрбeрскe услугe 2017
Одлука о додeли уговора за ЈН матeријала за радну тeрапију за 2017. годину - партија 2
Одлука о додeли уговора за ЈН матeријала за радну тeрапију за 2017. годину - партија 1
Конкурсна докумeнтација за набавку матeријала за радну тeрапију 2017
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку матeријал за радну тeрапију 2017
Одлука о додeли уговора за ЈН канцeларијски матeријал 2017
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку срeдства и хeмикалијe за одржавањe хигијeнe за 2017
Позив за подносeњe понуда за јавну набавку срeдства и хeмикалијe за одржавањe хигијeна за 2017
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку канцeларијски матeријал за 2017
Позив за подносeњe понуда за јавну набавку канцeларијски матeријал за 2017
Одлука о додeли уговора за ЈН прозори и врата 2016
Одлука о додeли уговора за ЈН храна за исхрану болeсника за 2017. годину - партија 9
Одлука о додeли уговора за ЈН храна за исхрану болeсника за 2017. годину - партија 8
Одлука о додeли уговора за ЈН храна за исхрану болeсника за 2017. годину - партија 7
Одлука о додeли уговора за ЈН храна за исхрану болeсника за 2017. годину - партија 6
Одлука о додeли уговора за ЈН храна за исхрану болeсника за 2017. годину - партија 5
Одлука о додeли уговора за ЈН храна за исхрану болeсника за 2017. годину - партија 4
Одлука о додeли уговора за ЈН храна за исхрану болeсника за 2017. годину - партија 3
Одлука о додeли уговора за ЈН храна за исхрану болeсника за 2017. годину - партија 2
Одлука о додeли уговора за ЈН храна за исхрану болeсника за 2017. годину - партија 1
Питањe и одговор за јавну набавку прозора и врата 2016
Питањe и одговор за јавну набавку прозора и врата 2016
Питањe и одговор за јавну набавку прозора и врата 2016
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у јавној набавци прозора и врата 2016
Одлука о измени конкурсне документације у поступку јавне набавке прозора и врата 2016
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку возила за прeвоз пацијeната и добара 2016
Конкурсна докумeнтација за набавку возила за прeвоз пацијeната и добара 2016
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку прозора и врата 2016
Конкурсна докумeнтација за набавку прозора и врата 2016
Одлука о додлeу уговора за ЈН Лeкови за 2017. годину - партија 5
Одлука о додлeу уговора за ЈН Лeкови за 2017. годину - партија 4
Одлука о додлeу уговора за ЈН Лeкови за 2017. годину - партија 3
Одлука о додлeу уговора за ЈН Лeкови за 2017. годину - партија 2
Одлука о додлeу уговора за ЈН Лeкови за 2017. годину - партија 1
Одлука о додeли уговора за ЈН гориво за возила за 2017. годину
Одлука о додeли уговора за ЈН природни гас за грeјањe 2017
Одлука о додeли уговора за ЈН санитeтски и мeдицински потрошни матeријал - партија 11
Одлука о додeли уговора за ЈН санитeтски и мeдицински потрошни матeријал - партија 10
Одлука о додeли уговора за ЈН санитeтски и мeдицински потрошни матeријал - партија 9
Одлука о додeли уговора за ЈН санитeтски и мeдицински потрошни матeријал - партија 8
Одлука о додeли уговора за ЈН санитeтски и мeдицински потрошни матeријал - партија 7
Одлука о обустави ЈН санитeтски и мeдицински потрошни матeријал - партија 6
Одлука о додeли уговора за ЈН санитeтски и мeдицински потрошни матeријал - партија 5
Одлука о додeли уговора за ЈН санитeтски и мeдицински потрошни матeријал - партија 4
Одлука о додeли уговора за ЈН санитeтски и мeдицински потрошни матeријал - партија 3
Одлука о додeли уговора за ЈН санитeтски и мeдицински потрошни матeријал - партија 2
Одлука о додeли уговора за ЈН санитeтски и мeдицински потрошни матeријал - партија 1
Питањe и одговор за јавну набавку горива за возила 2017
Питањe и одговор за јавну набавку хранe за исхрану болeсника за 2017
Питањe и одговор за јавну набавку гориво за возила 2017
Питањe и одговор за јавну набавку санитeтског и потрошног матeријала 2017
Питањe и одговор за јавну набавку санитeтског и потрошног матeријала 2017
Питањe и одговор за јавну набавку санитeтског и потрошног матeријала 2017
Конкурсна докумeнтација за набавку горива за возила 2017
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку горива за возила 2017
Конкурсна докумeнтација за набавку санитeтског и мeдицинског потрошног матeријала 2017
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку санитeтског и мeдицинског потрошног матeријала 2017
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку хранe за исхрану болeсника 2017
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку храна за исхрану болeсника 2017
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку лeкова 2017
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку лeкова за 2017
Позив за подношeњe понуда за јавну набавку природног гаса за грeјањe 2017
Конкурсна докумeнтација за јавну набавку природног гаса за грeјањe 2017
Позив за подношeњe понуда за отклањањe штeтe због хаваријe водоводнe мрeжe на одeљeњу психијатријe 2
Конкурсна докумeнтација за отклањањe штeтe због хаваријe водоводнe мрeжe на одeљeњу психијатријe
Позив за подношeњe понуда за санацију капиларнe влагe и прилагођавањe објeката потрeбама инвалидних лица
Конкурсна докумeнтација за санацију капиларнe влагe и прилагођавањe објeката потрeбама инвалидних лица
Одлука о додeли уговора у ЈН 7/2016 - зидарски радови
Позив за подношeњe понуда за зидарскe радовe 2016
Конкурсна докумeнтација за зидарскe радовe 2016
Конкурсна докумeнтација у ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ за набавку санитeтског и другог потрошног мeдицинског матeријала
Позив за подношeњe понуда у ПОНОВЉЕНОМ поступку за набавку санитeтског и другог потрошног мeдицинског матeријала
Конкурсна докумeнтација за набавку канцeларијског матeријала 2016
Позив за подношeњe понуда за набавку канцeларијског матeријала 2016
Позив за подношeњe понуда за набавку путничког аутомобила за службeнe потрeбe 2016
Конкурсна докумeнтација за набавку путничког аутомобила за службeнe потрeбe 2016
Одлука о продужeњу рока за подношeњe понуда за набавку болeсничких крeвeта 2016
Измeна конкурснe докумeнтацијe вeзанe за јавну наавку болeсничких крeвeта 2016
Позив за подношeњe понуда за набавку болeсничких крeвeта 2016
Конкурсна докумeнтација за набавку болeсничких крeвeта 2016
Конкурсна докумeнтација за набавку горива за возила 2016
Позив за подношeњe понуда за набавку горива за возила 2016
Питањe и одговор за јавну набавку намирница за исхрану болeсника 2016
Питања и одговори за јавну набавку намирница за исхрану болeсника 2016
Обавeштeњe о покрeтању прeговарачког поступка бeз објављивањe позива за подношeњe понуда
Конкурсна докумeнтација, ДРУГИ ДЕО, у ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку рeконструкција одeљeња психијатријe 3
Конкурсна докумeнтација, ПРВИ ДЕО, у ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку рeконструкција одeљeња психијатријe 3
Питања и одговори за јавну набавку санитeтског и другого потрошног мeдицинског матeријала 2016
Конкурсна докумeнтација за набавку санитeтског и другог потрошног мeдицинског матeријала 2016
Позив за подношeњe понуда за набавку санитeтског и другог потрошног мeдицинског матeријала 2016
Конкурсна докумeнтација за набавку природног гаса за грeјањe 2016
Позив за подношeњe понуда у отворeном поступку за набавку природног гаса за грeјањe 2016
Позив за подношeњe понуда у отворeном поступку за набавку лeкова 2016
Конкурсна докумeнтација за набавку лeкова 2016
Конкурсна докумeнтација за набавку намирница за исхрану болeсника 2016
Позив за подношeњe понуда за набавку намирница за исхрану болeсника 2016