0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Sveti Vračevi

ИЗВЕШТАЈ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА О ЗАДОВОЉСТВУ ЗАПОСЛЕНИХ У СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „СВЕТИ ВРАЧЕВИ“

У периоду од 20. до 24. новембра 2023.године у Специјалној болници за психијатријске болести „Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу спроведена је анкета задовољства запослених и корисника услуга према стручно-методолошком упутству Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. Упитници кориштени у нашој установи у току анкетирања су: Упитник о задовољству корисника болничким лечењем, Упитник о задовољству корисника радом специјалистичке службе и Упитник о задовољству запослених.

Након дистрибуције упитника и попуњавања истих од стране запослених и корисника, резултати испитивања унети су у базу Сервиса јавног здрваља. Након провере резултата од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ исти су достављени надлежном ЗЗЈЗ Кикинда на даљу обраду.

Према резултатима анкете лекари задовољство послом оцењују од 4, 20 – 4, 70. У већем броју показатеља задовољства незадовољнији су него 2022. године што указује на то да су незадовољнији расположивим временом за рад и уважавањем и вредновањем рада од стране претпостављених, док су задовољнији  финансијском  надокнадом за рад у односу на претходну годину.

Медицинске сестре и техничари незадовољнији су могућношћу за професионални развој и финансијском надокнадом за рад, а најзадовољнији су односом пацијената према њима и непосредном сарадњом са колегама. У свим аспектима показатеља задовољства, они су задовољнији у односу на 2022. годину.

Здравствени сарадници најнезадовољнији су могућношћу за професионални развој и финансијама док су  најзадовољнији  односом пацијената према њима и расположивим временом за рад. У свим аспектима задовољства они су задовољнији у односу на пре годину дана.

Административни радници најнезадовољнији су непосредном сарадњом са колегама (3, 70 / 4, 28) а  најзадовољнији су адекватношћу опреме за рад. Сви аспекти задовољства побољшани су у односу на 2022. годину, осим расположивог времена за рад и сарадње са колегама.

Техничко особље најнезадовољније је финансијском надокнадом за рад и најзадовољније расположивим временом за рад и хигијеном у установи.

Ниво стреса је мањи у односу на претходну годину: здравствени сарадници 2, 75, технички радници 2, 80, медицинске сестре 2, 89, лекари 3, 00 и административно особље 3, 10.

Три одсто запослених изјаснило се да би отишло у приватни сектор здравства, шест одсто њих планирају да оду у иностранство, десет одсто радило би послове ван здравствене заштите. Око осамдесет одсто запослених не размишља о промени посла.