0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Архива

Анализа задовољства корисника Специјалне болнице
ТАБЕЛА КАДРОВИ
Оглас за пријем у радни однос на неодређено време на пословима кувар/посластичар
Оглас за пријем у радни однос на одређено време референта за финансијско рачуноводствене послове
Оглас за пријем у радни однос на неодређено време-техничар одржавања одеће
Оглас за пријем у радни однос на одрђено време-доктор медицине
Конкурсна документација - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПО СИСТЕМУ „СТАРО ЗА НОВО“
Позив за подношење понуда за ЈН - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПО СИСТЕМУ „СТАРО ЗА НОВО“
Конкурсна документација - БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ
Позив за подношење понуда за ЈН - БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ
ОДЛУКУ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ
Додатне информације и примедбе на КД
КОНКУРСНА ДОКУMЕНТАЦИЈА - Услуге одржавања имплементираног софтвера
Позив за подношење понуда за ЈН - Услуге одржавања имплементираног софтвера