0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Мисија и визија

МИСИЈА

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви“ је установа секундарне здравствене заштите, пружа доступну, свеобухватну, континуирану, безбедну здравствену заштиту уз промоција хуманог односа, поштовања етичких принципа и постизања високог степена задовољства наших пацијената. Наше опредељење је стручно и ефикасно пружање квалитетне здравствене заштите свима којима је здравље угрожено. Брига за пацијенте, уз њихово учешће у доношењу одлука у вези са лечењем, као и унапређење квалитета рада и безбедности, део су наших свакодневних активности.

ВИЗИЈА

Стремимо досезању препоручених стручних стандарда, мултидисциплинарном приступу у лечењу, ефикасном тимском раду, стварању осећаја сигурности за пацијенте и запослене и обезбеђењу здравствене заштите највиших стандарда од стране квалитетних и признатих стручњака. Наш задатак је и стално унапређење знања и вештина запослених у оквиру континуиране медицинске едукације, усавршавање њихових способности да нове, унапређене технике и методе дијагностике и лечења усвоје и примене, са коначним циљем да својим пацијентима пружимо квалитетну здравствену услугу уз поштовање етичких принципа и добре клиничке праксе.