0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Запослени

специјалиста радиологије
специјалиста психијатрије
специјалиста неуропсихијатрије
специјалиста психијатрије
специјалиста психијатрије
специјалиста психијатрије
специјалиста психијатрије
специјалиста неуропсихијатрије
специјалиста неуропсихијатрије
специјалиста психијатрије
одељенски лекар
специјалиста психијатрије
специјалиста психијатрије
специјалиста неурологије
одељенски лекар
одељенски лекар
специјалиста психијатрије
главна медицинска сестра болнице
главни техничар одељења психијатрије 1 - мушко
главна медицинска сестра одељења неурологије
главна медицинска сестра одељења психијатрије 5
главна медицинска сестра дневне болнице
главна медицинска сестра одељења психијатрије 1 - женско
главна медицинска сестра одељења психијатрије 4
главна медицинска сестра одељења психијатрије 3
главна медицинска сестра одељења психијатрије 2