0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Sveti Vračevi

ПРИПРЕМЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” у Новом Кнежевцу јуна 2021.године покренула је поступак акредитације здравствене установе, са циљем унапређења квалитета рада болнице и стандардизације психијатријских услуга.

Процес акредитације се састоји из три корака:

  1. самооцењивање,
  2. спољашње оцењивање
  3. издавање Решења о акредитацији.

На почетку овог процеса у установи су формирани тимови за седам области које се акредитују: област руковођења, управљања, људске ресурсе, управљање информацијама, интернистичке гране, апотеку и животну средину.

Болница је реализовала поступак самооцењивања пре готово два месеца.  Документација која се односи на овај сегмент послата је Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије.

У периоду од 27.11. – 30.11.2022. очекујемо долазак чланова Спољне комисије за оцењивање.

Надамо се да ћемо испунити све услове за издавање Решења о акредитацији.

 

В. д. директора Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви”

др Рената Миклош