0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Sveti Vračevi

СВЕТСКИ ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Светски дан менталног здравља, десети октобар 2023. године обележава се под слоганом: “Право на ментално здравље”.

Светски дан менталног здравља прилика је да се људи и заједнице уједине око теме „Ментално здравље је универзално људско право“, како би унапредили знање, подигли свест и покренули активности које промовишу и штите ментално здравље људи као њихово универзално право. То укључује право на заштиту од ризика за ментално здравље, право на доступно, приступачно, прихватљиво и квалитетно лечење и негу, као и право на слободу, независност и укључивање у заједницу.

Светска здравствена организација (СЗО) наставља да ради са партнерима како би осигурала да се ментално здравље цени, унапређује и штити, и са циљем да се предузму хитне мере како би сви могли да остваре људска права и добију приступ квалитетној заштити менталног здравља.

 Кључне чињенице

 • На глобалном нивоу једна од седам особа узраста од 10 до 19 година има неки ментални поремећај.
 • На глобалном нивоу процењује се да се сваке године губи 12 милијарди радних дана због депресије и анксиозности.
 • На глобалном нивоу процењује се да од депресије пати пет одсто одраслих и шест одсто старијих од 60 година.
 • Депресија, анксиозност и поремећаји понашања међу водећим су узроцима болести и инвалидитета код адолесцената.
 • Самоубиство је четврти водећи узрок смрти код младих узраста од 15 до 29 година.
 • Лоше радно окружење (укључујући стрес, преоптерећеност послом, нове ризике на радном месту) представља опасност за ментално здравље.
 • Преко 20 одсто одраслог становништва старијег од 60 година пати од неких менталних и неуролошких поремећаја.
 • 1 од 8 људи на свету живи са менталним поремећајем.
 • Ментални поремећаји укључују значајне поремећаје у размишљању, емоционалној регулацији или понашању.
 • Постоји много различитих врста менталних поремећаја.
 • Постоје ефикасне могућности превенције и лечења.
 • Већина људи нема приступ ефикасној нези.

 Ко је у опасности од развоја менталног поремећаја?

У било ком тренутку, скуп индивидуалних, породичних, друштвених и структуралних фактора може се комбиновати да би заштитили или нарушили ментално здравље. Иако је већина људи отпорна, људи који су изложени неповољним околностима, укључујући сиромаштво, насиље, инвалидитет и неједнакост, у већем су ризику. Заштитни и ризични фактори укључују индивидуалне психолошке и биолошке факторе, као што су емоционалне вештине и генетски чиниоци. На многе факторе ризика и заштитне чиниоце утичу промене у структури и/или функцији мозга.

 Здравствени системи и социјална подршка

 • Здравствени системи још увек нису адекватно одговорили на потребе особа са менталним поремећајима и немају довољно средстава. Широм света постоји велики јаз између потребе за лечењем и оствареног лечења.
 • Људи са менталним поремећајима, такође, захтевају друштвену подршку, укључујући подршку у развоју и одржавању личних, породичних и друштвених односа. Људима са менталним поремећајима може бити потребна подршка за образовне програме, запошљавање, становање и учешће у другим значајним активностима.

 

Кључне поруке овогодишње кампање

 

 • Добро ментално здравље саставни је део нашег укупног здравља и благостања.

Добро ментално здравље омогућава нам да се носимо са изазовима, повежемо са другима и напредујемо током живота.

 • Стања менталног здравља значајна су претња добробити младих људи.

Стања менталног здравља погађају једног од седам адолесцената широм света. Депресија се појављује као водећи узрок болести и инвалидитета адолесцената.

 • Квалитетне услуге менталног здравља и подршка у заједници од кључне су важности за нашу будућност.

Ментално здравље и благостање су од суштинског значаја за уживање у добром и смисленом животу. Од виталног је значаја осигурати да свако од нас може приступити услугама менталног здравља и подршци у заједници. Посебно, приступ подршци и ресурсима за ментално здравље у раном животу може допринети здрављу и добробити младих људи и одраслих у каснијем животу. Ово треба промовисати као приоритет у свим земљама.

 • Ментално здравље је универзално људско право.

Људска права су универзална и служе за унапређење и заштиту права људи на достојанство, аутономију и укључивање у заједницу.

 • Морамо да елиминишемо стигму и дискриминацију око менталног здравља.

Сви имамо право да живимо своје животе без стигме и дискриминације на местима као што су школе и радно окружење.

 • Препознавање менталног здравља као универзалног људског права оснажује људе да се залажу за своја права – и за права других.

Ако људи нису свесни својих људских права, нису у стању да се за њих залажу. Укључивањем људи са животним искуством у процес доношења одлука о питањима менталног здравља, може се позитивно утицати на промену  политике, закона и на планирање услуга.

 • Свако има право на приступ квалитетној заштити менталног здравља.

Пошто је ментално здравље универзално људско право, сви имамо право на приступ квалитетном третману који задовољава наше потребе и поштује наша права током целог живота.

 • Сви имамо право да живимо независно и да будемо укључени у заједницу.

Људи морају имати приступ добрим услугама менталног здравља, као и образовању, стварању прихода, могућностима становања и социјалној подршци да би живели самостално и били укључени у заједнице.

 • Можда знате шта мислите, али да ли знате своја права? Ум сваке особе је диван, сложен и другачији. Али наша права су иста.

Извор: www.izjzv.org