0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 18.12.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
18.12.2019.
23.540.736,51
Стање предходног дана:
24.874.641,13
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
38.331,50
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.112.046,12
Остале исплате:
260.190,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
5.370,00
Матeријални и остали трошкови:
1.328.534,62
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
38.331,50
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
38.331,50
Феникс фарм
32.331,50
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
5.370,00
Бајир
5.370,00
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
1.328.534,62
Онилекс 10.000,00
Дом здравља 73.280,00
Ауто кућа Видаковић 19.355,00
Ауто сервис Радич 19.700,00
Неша комп 24.010,00
Триглав осигурање 60.013,00
Сат тракт 6.596,00
СББ 4.180,00
Теленор 39.788,06
Ремондис 7.200,00
ФЦЦ 1.289,38
ЈП 7. октобар 250.417,87
Бела вила 163.234,73
Ева 71 8.000,00
Ауто делови Сирена 3.480,00
Адок 18.150,00
Фармалогист 6.510,24
Хелена граф 154.849,20
Бикић комерц 176.820,00
Бајир 19.986,14
Јелић С/Ј 1.485,00
Бо-Бо- Бони 18.690,00
Синофарм 241.500,00