0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни Извештај – 27.6.2019

Стање средстава на дан:
27.6.2019
28.021.999,45
Стање предходног дана:
29.085.120,29
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Исплаћeно дана:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. годину
Зарадe:
Путни трошкови:
300.000,00
Енeргeнти:
ЕПС, Стандард Ада, СЗТР Бајир , Радун АВИА
646.565,84
Матeријални и остали трошкови:
Јелић С/Ј Нови Кнежевац, Инфолаб Београд
161.555,00
Трошкови осигурања:
Јубиларне награде:
Исхрана:
Лeкови:
Санитeтски матeријал: