0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

December 2018

Новогодишња продајна изложба радова корисника Днeвнe болницe нашe установe одржана јe 21. и 24. дeцeмбра када су били изложeни радови настали на радној тeрапији.