0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Јавне Набавке

Јавна набавка 7/2021 Услуге спремања и чишћења за 2022 годину
Јавна набавка 6/2021 Негазирана природна минерална вода на апаратима за 2022 годину
Јавна набавка 5/2021 Лекови које набавља установа ван централизоване набавке за 2022 годину
Јавна набавка 4/2021 Санитетски и медицински потрошни материјал за 2022 годину
Јавна набавка хране за исхрану болеснкиа
Одлука о додели уговора
Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења
Јавни позив за израду пројектне документације за реконструкцију објекта психијатрије
Одлука о спровођењу поступка
План јавних набавки за 2021
Одлука о додели уговора ЈНОП 1-2021
Одлука о спровођењу поступка
Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења
Јавни позив ЈНОП 1-2021
OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME NA POSLOVIMA MAGACIONER
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПУНУДА ЗА БЕРБЕРСКЕ УСЛУГЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -ЈАВНА НАБАВКА ЗА БЕРБЕРСКЕ УСЛУГЕ
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАНЈЕ ИНСТАЛАЦИЈА И ОБЈЕКАТА ЗА 2020.ГОДИНУ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЛЕКОВИ КОЈЕ НАБАВЉА УСТАНОВА ВАН ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ – за осигурана лица
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСУТПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЛЕКОВА КОЈЕ НАБАВЉА УСТАНОВА ВАН ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ - за осигурана лица
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ХРАНА ЗА ИСХРАНУ БОЛЕСНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСУТПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ХРАНА ЗА ИСХРАНУ БОЛЕСНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - УСЛУГЕ СПРЕМАЊА И ЧИШЋЕЊА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСУТПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - УСЛУГЕ СПРЕМАЊА И ЧИШЋЕЊА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА СЕРВИСНЕ ЗГРАДЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСУТПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА СЕРВИСНЕ ЗГРАДЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДНУ ТЕРАПИЈУ ЗА 2020. годину
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСУТПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДНУ ТЕРАПИЈУ ЗА 2020. годину
Одлука о додели уговора по партији број 1 - радионичарски материјал
Одлука о обустави поступка за партију бр. 2 - цигарете, штампа и кафа
Одлука о додели уговора ЈН 5/19 Болеснички кревети
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 2020. ГОДИНУ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСУТПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 2020. ГОДИНУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ХРАНА ЗА ИСХРАНУ БОЛЕСНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСУТПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ХРАНА ЗА ИСХРАНУ БОЛЕСНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Материјал за радну терапију за 2020. годину
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСУТПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Материјал за радну терапију за 2020. годину
Питање и одговор - ЛЕКОВИ КОЈЕ НАБАВЉА УСТАНОВА ВАН ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ – за осигурана лица
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЛЕКОВИ КОЈЕ НАБАВЉА УСТАНОВА ВАН ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ – за осигурана лица
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСУТПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЛЕКОВА КОЈЕ НАБАВЉА УСТАНОВА ВАН ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ - за осигурана лица
Захтев за додатним информацијама 07.11.2019
Позив за подношење понуда за ЈН - Услуге одржавања имплементираног софтвера
КОНКУРСНА ДОКУMЕНТАЦИЈА - Услуге одржавања имплементираног софтвера
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Услуге одржавања имплементираног софтвера
Конкурсна документација - БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ
Позив за подношење понуда за ЈН - БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ
ОДЛУКУ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ
Додатне информације и примедбе на КД
Конкурсна документација - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПО СИСТЕМУ „СТАРО ЗА НОВО“
Позив за подношење понуда за ЈН - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПО СИСТЕМУ „СТАРО ЗА НОВО“