0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Јавне Набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЛЕКОВИ КОЈЕ НАБАВЉА УСТАНОВА ВАН ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ – за осигурана лица
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСУТПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЛЕКОВА КОЈЕ НАБАВЉА УСТАНОВА ВАН ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ - за осигурана лица
Захтев за додатним информацијама 07.11.2019
Позив за подношење понуда за ЈН - Услуге одржавања имплементираног софтвера
КОНКУРСНА ДОКУMЕНТАЦИЈА - Услуге одржавања имплементираног софтвера
Конкурсна документација - БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ
Позив за подношење понуда за ЈН - БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ
ОДЛУКУ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ
Додатне информације и примедбе на КД
Конкурсна документација - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПО СИСТЕМУ „СТАРО ЗА НОВО“
Позив за подношење понуда за ЈН - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПО СИСТЕМУ „СТАРО ЗА НОВО“