0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Програм За Лечење Болести Зависности

Програм се примењује на Одељењу за лечење болести зависности у оквиру Психијатрије 2. У Дневној болници  свакодневно се организује рад са пацијентима на стационарном, али и дневно-болничком третману.  

Програм чине три фазе:

Прва фаза: болничко лечење

Она се одвија у стационарним условима и подразумева детоксикацију, психофармакотерапију и психоедукацију.

Циљеви:

– дистанцирање од супстанце

– едукација пацијената о болестима зависности

– повећење мотивације за прихватање Програма

– корекција понашања пацијената у условима терапијске заједнице

– укључивање, едукација и мотивисање породице за учешће у Програму

Облици терапијског  деловања:

– основни облик терапијског деловања је терапијска заједница

– састанак терапијске заједнице

– психоедукативна терапијска група

– социотерапијске групе за рекреативне и окупационе активности

– индивидуалне терапијске сеансе

– састанци са породицом

 

Друга фаза – Дневна болница

Циљеви:

–  дистанцирање од супстанце

– детаљно информисање о болестима зависности

– планирање заједничких активности са породицом

– планирање слободног времена

– стварање увида у последице болести зависности

– кориговање животног стила

– интезивирање рекреативних и окупационих активности

 

Трећа фаза – продужено лечење

Одвија се у оквиру амбулантног програма

Циљеви:

– потпуно дистанцирање од супстанце

– учвршћивање постигнутих промена и усвајање  здравих облика комуницирања и понашања

– константан рад на  побољшању квалитета породичних односа

– комплетирање професионалне, образовне и породичне рехабилитације