0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

О Дневној Болници

Дневна болница основана је 2003. године, са циљем да се помогне  пацијентима којима је потребно продужено лечење. Особе са менталним обољењима у њој бораве радним данима, само у преподневним сатима .

Окупациона радна терапија ОРТ, у склопу психијатрије, има за циљ да помогне пацијенту да развије ставове и понашањa који ће му поправити квалитет  живота.

У оквиру Дневне болнице постоји Одсек за психотерапију, где се рад са пацијентима одвија индивидуално и групно . Сеансе воде психотерапеути са сертификатима за неколико психотерапијских праваца:  трансакциону анализу, когнитивно-бихејвиоралну терапију и системску породичну психотерапију.

Дневна болница има патронажни тим, њега чине медицинске сестре. Оне одлазе у кућне посете, са циљем да сагледају начин живота и потребе бивших корисника болничких услуга и њихових најближих, као и да им помогну да препознају прве симптоме. Рани увид и прихватање чињенице да је болест присутна, пружа могућност да се на време почне са лечењем. 

У Дневној болници бавимо се и издаваштвом. Годишњак „Сунце“, збирка литерарно – ликовних радова наших пацијената, излази од 2004. године. То је један од начина да се у фокус стави њихов здрав потенцијал, а нe болест.