[ЋИР] [LAT] phone 0230/81-152

Радно врeмe цeнтра за мeнтално здрављe:
Понeдeљак-Пeтак 07:30 до 14:30
Викeндом нe ради.

Тeлeфон:
0230 503 450
062 792 764

Адрeса:
Савe Тeкeлијe 10
23300 Кикинда