0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Мисија и визија

МИСИЈА

Специјална психијатријска болница у Новом Кнежевцу је установа секундарне здравствене заштите која тимским радом уз континуирано унапређење квалитета рада и путем спровођења планираних активности усклађених са националном здравственом политиком и потребама становништва пружа здравствене услуге највишег квалитета применом савремених терапијских процедура и метода лечења у сфери дијагностике, амбулантно-поликлиничког и стационарног лечења пацијената.

Задовољство и безбедност пацијената, квалитет и правовременост пружене здравствене заштите, стручна брига о здрављу, хуман однос према пацијентима уз поштовање њихових права, примена етичких принципа и кодекса је основни принцип у нашем свакодневном раду.

 

ВИЗИЈА

Специјална психијатријска болница у Новом Кнежевцу је модерна болница која увођењем савремених метода лечења стреми смањењу дужине болничког лечења, скраћењу времена одвајања наших пацијената од породице и друштвене заједнице, развијању програма реинтеграције и ресоцијализације па самим тим и достизању највишег стандарда у пружању здравствених услуга у складу са најбољом медицинском праксом и  трендовима савремене етике, поштујући етичка начела.

Особље болнице уз труд и сарадњу психијатријских пацијената, њихових породица и друштвене заједнице ће учинити све да својим знањем, високо професионалним стандардима, искуством и бригом помогне у свеопштем побољшању менталног здравља.