0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 04.05.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.05.2022.
20.633.289.07
Стање предходног дана:
21.881.526,60
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
16.300.912,91
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
16.524.342,62
Остале исплате:
1.024.807,82
Извршена плаћања
Плате:
13.602.584,33
Превоз:
Енeргeнти:
37.585,40
Матeријални и остали трошкови:
11.878,46
Отпремнине:
Јубиларне награде:
165.483,56
Исхрана болесника:
803.090,27
Лекови у ЗУ:
2.841.105,02
Санитетски и медицински материјал:
87.423,40
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
2.841.105,02
ИНОФАРМ
4.950,00
СОФАРМА
154.378,30
ИНФАРМ
2.268.841,41
ФАРМАЛОГИСТ
186.669,51
ВЕГА
146.612,54
АДОК
79.653,26
Санитетски и медицински материјал:
87.423,40
НЕОМЕДИКА
4.493,00
ГЛОБАЛМЕДИК
20.052,00
ИНФАРМ
15.312,00
СИНОФАРМ
47.566,40
Енeргeнти:
37.585,40
ЕУРОПЕТРОЛ
37.585,40
Исхрана болесника:
803.090,27
КЊАЗ МИЛОШ
63.403,20
КОЈЧИЋ
388.786,60
ДОН-ДОН
40.028,45
АМАКС
99.830,52
СЕЛЕКТА
163.821,50
КОМЕРЦСЕРВИС
47.220,00
Матeријални и остали трошкови:
11.878,46
КОМОРА
9.307,78
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
2.570,68