0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 22.05.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
22.05.2020.
14.233.577,87
Стање предходног дана:
16.114.917,36
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.767.787,89
Остале исплате:
113.551,60
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Бајир
5.580,00
Исхрана болесника:
Комерцсервис продукт
202.642,00
Круна комерц
211.108,74
Дон дон
142.397,97
Селекта
249.210,25
Којчић
553.731,60
Сента промет
5.194,37
Матeријални и остали трошкови:
РМЦ 3.600,00
Графопак 1.020,00
Зома 021 28.812,00
Неша комп 12.250,00
Инфолаб 78.000,00
Бајир 36.642,40
Виклер 5.300,00
Ибреа 51.640,86
Фармалогист 9.195,12
Медилабор 4.512,00
ФЦЦ 1.289,38
Хелена граф 204.088,80
Сат тракт 6.636,00
Ремондис 7.200,00
Класик 5.880,00
Медицински депо + 14.850,00
СББ 3.838,00
Ева 71 8.000,00
Призма 21.600,00
Жана луг 3.790,00
ЗЗЈЗ Кикинда 8.910,00