0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Sveti Vračevi

МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА

Међународни дан старијих особа,  1. октобар обележава се код нас и у свету под слоганом: “Дигитална равноправност за све генерације”, са циљем да се нагласи важност прилагођавања животног окружења потребама и способностима становника трећег доба.  Ове године Међународни дан старијих особа усмерен је на уважавање права и потреба корисника дигиталних технологија како би се осигурала дигитална равноправност за све генерације, што укључује одговарајућу јавноздравствену политику, приступачност, дигиталну писменост и безбедност на интернету. Половина становништва на глобалном нивоу нема приступ интернету, при чему се највеће разлике уочавају између високоразвијених и неразвијених земаља. Према подацима Републичког завода за статистику, у Србији 80, 8 одсто  домаћинстава има широкопојасну интернет конекцију. Оснаживање припадника старије популације на пољу коришћења дигиталне технологије, а пре свега интернета, допринело би и унапређењу њихове друштвене инклузије и самосталном остваривању права и обавеза и у каснијој животној доби. Старије особе имају право на предности које обезбеђују информационе и комуникационе технологије које им могу задовољити потребе и унапредити квалитет живота. Истовремено се мора имати на уму да ће увек постојати одређен број старијих особа које из различитих разлога неће хтети или неће моћи да користи дигиталне и “онлајн” услуге. Неопходно је да се то има у виду, те да се за њих обезбеде одговарајући алтернативни начини приступа овим услугама како њихова људска права не би била угрожена.

 

Извор: Институт за јавно здравље Војводине