0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Sveti Vračevi

ИЗВЕШТАЈ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА У СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „СВЕТИ ВРАЧЕВИ“

У периоду од 20. до 24. новембра 2023.године у Специјалној болници за психијатријске болести „Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу спроведена је анкета задовољства запослених и корисника услуга према стручно-методолошком упутству Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. Упитници кориштени у нашој установи у току анкетирања су: Упитник о задовољству корисника болничким лечењем, Упитник о задовољству корисника радом специјалистичке службе и Упитник о задовољству запослених.

Након дистрибуције упитника и попуњавања истих од стране запослених и корисника, резултати испитивања унети су у базу Сервиса јавног здрваља. Након провере резултата од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ исти су достављени надлежном ЗЗЈЗ Кикинда на даљу обраду.

У наставку су приказане оцене добијене након анализе упитника:

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА БОЛНИЧКИМ ЛЕЧЕЊЕМ

 1. Обавештења дата пацијенту приликом пријема у болницу, оцена  4,65;
 2. Организација и брзина пружања услуга дијагностике и терапије током боравка у болници, оцена 4,88;
 3. Услуге исхране током боравка у болници, оцена 4,65;
 4. Услуге смештаја током боравка у болници, оцена 4,88;
 5. Одржавање хигијене собе, оцена 4,92;
 6. Одржавање хигијене тоалета, оцена 4,88;
 7. Организација посета, оцена 4,48;
 8. Обавештења која су дата приликом отпуста из болнице, оцена 4,77
 9. Поштовање и љубазност сестара, оцена 4,77;
 10. Време чекања на сестру приликом хитне потребе, оцена 4,92;
 11. Објашњење процедура, тестова и третмана, оцена 4,76;
 12. Опште задовољство сестринском негом, оцена 4,77;
 13. Спремност лекара да дају одговоре на питања, оцена 4,81;
 14. Објашњења лекара о процедурама, тестовима и третманима, оцена 4,65;
 15. Поштовање и љубазност лекара, оцена 4,77;
 16. Способност дијагностиковања здравствених проблема, оцена 4,65;
 17. Успешност лечења, оцена 4,77;
 18. Опште задовољство услугама лекара, оцена 4,69;
 19. Укупно задовољство болничким лечењем, оцена 4,69.

 

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ СЛУЖБОМ

 1. Време чекања на заказивање прегледа, оцена 3,97;
 2. Време чекања у чекаоници, оцена 4,10;
 3. Чистоћа и удобност чекаонице, оцена 4,15;
 4. Љубазност медицинске сестре, оцена 4,72;
 5. Љубазност лекара, оцена 4,59;
 6. Корисници су време посвећено њима током прегледа и објашњења која су добили у вези са болешћу и планом лечења, оценили са 4,49;
 7. Укупно задовољство овом специјалистичком службом корисници су оценили са 4,46.

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ СЛУЖБОМ У ОДНОСУ НА ВРЕМЕ ЧЕКАЊА НА ПРЕГЛЕД

Корисници који су примљени истог дана без заказивања:

 1. Време чекања на заказивање прегледа, оцена 4,75;
 2. Време чекања у чекаоници, оцена 4,75;
 3. Чистоћа и удобност чеконице, оцена 4,50;
 4. Љубазност медицинске сестре, оцена 5,00;
 5. Љубазност лекара, оцена 5,00;
 6. Време посвећено током прегледа и објашњења у вези са болешћу и планом  лечења корисници су оценили са 5,00;
 7. Корисници су укупно задовољство овом специјалистичком службом оценили са 4,75.

 

Корисници који су чекали на преглед мање од 15 дана:

 1. Време чекања на заказивање прегледа, оцена 3, 80;
 2. Време чекања у чекаоници, оцена 4,00;
 3. Чистоћа и удобност чеконице, оцена 4,08;
 4. Љубазност медицинске сестре, оцена 4,60;
 5. Љубазност лекара, оцена 4,60;
 6. Време посвећено током прегледа и објашњења у вези са болешћу и планом лечења корисници су оценили са 4,56;
 7. Корисници су укупно задовољство овом специјалистичком службом оценили са 4,48.

 

Корисници који су чекали на преглед од 15 до 30 дана:

 1. Време чекања на заказивање прегледа, оцена 4,29;
 2. Време чекања у чекаоници, оцена 4,14;
 3. Чистоћа и удобност чеконице, оцена 4,29;
 4. Љубазност медицинске сестре, оцена 5,00;
 5. Љубазност лекара, оцена 4,29;
 6. Време посвећено током прегледа и објашњења у вези са болешћу и планом лечења корисници су оценили са 4,14;
 7. Корисници су укупно задовољство овом специјалистичком службом оценили са 4,29.

 

Корисници који су чекали више од 30 дана:

 1. Време чекања на заказивање прегледа, оцена 3,67 ;
 2. Време чекања у чекаоници, оцена 4,00 ;
 3. Чистоћа и удобност чеконице, оцена 4,00;
 4. Љубазност медицинске сестре, оцена 4,67;
 5. Љубазност лекара, оцена 4,67;
 6. Време посвећено током прегледа и објашњења у вези са болешћу и планом лечења корисници су оценили са 4,00;
 7. Корисници су укупно задовољство овом специјалистичком службом оценили са 4,33.