0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

January 2024

Здрaвствeнa устaнoвa Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац стeклa je aкрeдитaциjски стaтус нa пeриoд oд 7 гoдине и њој је дoдeљeн сeртификaт брoj А-242-09/2022. На основу Решења о именовању спољашњих оцењивача за спровођење прве редовне годишње посете Специјалној

У периоду од 20. до 24. новембра 2023.године у Специјалној болници за психијатријске болести „Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу спроведена је анкета задовољства запослених и корисника услуга према стручно-методолошком упутству Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. Упитници

У периоду од 20. до 24. новембра 2023.године у Специјалној болници за психијатријске болести „Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу спроведена је анкета задовољства запослених и корисника услуга према стручно-методолошком упутству Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. Упитници